Iniciativa pro efektivní zdravotnictví
Vážení přátelé,

jsme velmi rádi, že zachováváte přízeň IEZ i v tomto roce a rádi bychom Vám popřáli vše dobré v profesním i osobním životě (a mnoho zdraví)!

Tento měsíc Vám představujeme náš nový podcast a také otevíráme nové téma, kterému se chceme v dalších měsících o něco více věnovat. IEZ se také rozrostla o nového člena, Marka Navrátila.

V neposlední řadě máme prosbu - hledáme formální sídlo pro náš zapsaný spolek. Pokud byste věděli o adrese, kde by nám poskytli virtuální domov (kanceláře nepotřebujeme), neváhejte nám prosím napsat!

Děkujeme,
Vaše IEZ

Co je u nás nového

Máme nový podcast! První epizodou je rozhovor s Michalem Horným, který působí jako profesor na Emory University v americké Atlantě a najdete ho nyní k dispozici na Spotify, Google Podcasts a Apple Podcasts.

Pokud máte otázky, které můžeme zodpovědět v některém z dalších podcastů, či byste rádi slyšeli rozhovor s vybraným hostem, napište nám zprávu.
Michal Horný
Marek_Navratil

Vítáme v IEZ Marka Navrátila!

Naše iniciativa se rozrostla o dalšího člena, Marka Navrátila.

Marek Navrátil pracuje jako evaluátor na Národním ústavu duševního zdraví. Kromě toho studuje doktorát v oboru Veřejná ekonomie na ESF MUNI, kde působí rovněž jako výzkumný pracovník. Jeho vlastní výzkum má za cíl zmapovat potenciál využití umělé inteligence v oblasti veřejného zdraví.

Více o Markovi najdete na našem webu!

PODCAST 'EFEKTIVNÍ ZDRAVOTNICTVÍ'

O spoluúčasti pacientů s Michalem Horným z Emory University

Michal v podcastu mluví s Jakubem o své cestě do USA a ke studiu ekonomie zdravotnictví, svém výzkumu na americké univerzitě, různých formách spoluúčasti a co o nich říká odborná literatura, jak nastavit spoluúčast, aby vedla k větší kvalitě, a jaké zdravotní systémy by mohly být Česku příkladem.

Michal působí na Emory University v Atlantě ve Spojených státech, kde přednáší o americkém systému zdravotnictví. Ve svém výzkumu se zabývá ekonomií zdravotnictví, zejména otázkami ohledně spoluúčasti pacientů na financování systému zdravotní péče. Má bakalářské tituly z Matfyzu a Institutu ekonomických studií Univerzity Karlovy v Praze, magisterský titul z Vrije Universiteit Amsterdam, a doktorský titul ve výzkumu zdravotních služeb z Boston University School of Public Health. Více o Michalovi naleznete na webu a sledovat ho můžete na Twitteru.

Kromě našeho webu podcast naleznete také na Spotify, Google Podcasts a Apple Podcasts.
Jaký máte pohled na problematiku spoluúčasti ?

Dokážete si představit její zavedení v dohledné době?

O jakém dalším tématu byste rádi slyšeli v našem podcastu?
Napsat nám můžete na adresu info@efektivnizdravotnictvi.cz .

Těšíme se na Vaše postřehy a dotazy!

GRAF MĚSÍCE

Češi ve středním i vyšším věku ztrácí roky zdravého života z důvodu duševních onemocnění a konzumace návykových látek

Tento měsíc chceme upozornit na významnou zátěž, kterou v Česku způsobují duševní onemocnění a konzumace návykových látek. Graf společnosti McKinsey & Company nabízí pohled na zátěž relevantních diagnóz dle věkových skupin v České republice. Tato čísla navíc zahrnují odhad míry, do jaké lze celkovou zátěž snížit (ve většině případů se jedná o více než 50%!).

Graf zobrazuje ztrátu v tisících jednotek DALY* podle jednotlivých diagnóz (podle typu - duševní onemocnění tmavě a konzumace návykových látek světle) a zahrnuje zátěž přímou (dopad konkrétní diagnózy na zdraví člověka) i nepřímou (zhoršení stavu v jiných oblastech z důvodu primární diagnózy).
Hlavní poznatky:
  • Zátěž kvůli zhoršenému duševnímu stavu a konzumaci návykových látek sice vrcholí ve věku 60-69, nicméně postupně rostoucí tendenci lze sledovat už v mladších věkových kategoriích, a to až 70 % maxima ve věku 30-39 let a 50 % dokonce už ve věku 20-29 let.
  • Nejčastějšími příčinami této zátěže jsou poruchy vyvolány depresivními stavy (12% primární zátěže), sebepoškozováním (11%) , užíváním alkoholu (8% ) a úzkostí (7%).
  • Ve věkových kategoriích od 20 do 69 let mají největší zátěž v ČR poruchy souvející s užíváním alkoholu následované ve většině případů depresivními poruchami.
  • Graf poskytuje náhled na celkovou zátěž. Při detailnějším zkoumáním jednotlivých parametrů bychom zjistili, že primární zátěž (dopad přímo spojený s daným onemocněním) v populaci s věkem klesá, k čemuž mj. přispívá také časná úmrtnost.
  • Jinak tomu je s další související zátěží spojenou s těmito onemocněními, např. špatné zvládání diabetu kvůli depresi. Pokud nejsou tyto nemoci léčeny, s věkem jejich zátěž roste, což poukazuje na to, jak zásadní význam má včasná diagnóza a terapie na celkovou kvalitu života.
Včasná intervence a léčba mohou nejen minimalizovat velký díl následné zátěže u lidí ve věku 20 let a starších, ale jsou také nákladově efektivnější. Příklady takových řešení jsou preventivní opatření (např. screening, zdravotní a sociální programy) či programy zaměřeny na školáky a mladistvé v období, kdy jsou vystaveni zvýšenému riziku vzniku závislostí a duševních chorob.

V dalších měsících o těchto tématech plánujeme napsat více! Pokud Vás téma zajímá, neváhejte nám napsat nebo přímo oslovit naše experty: Hanu Broulíkovou, Marka Navrátila či Matěje Kučeru.

*Způsobená ztráta je měřena v „DALYs“ (Disability-Adjusted Life Years), což lze volně přeložit jako léta života poškozených a ztracených v důsledku nemocí a jejich následků a předčasných úmrtí. (Kříž J. Lost Years of Healthy Life in the Czech Republic. Hygiena. 2016) Graf nepočítá s nepřímou společenskou zátěží (např. nižší produktivita práce, syndrom vyhoření u blízkých pečujících o pacienta) nebo dopady pandemie COVID-19.

Co plánujeme v roce 2023?

V roce 2022 se IEZ rozrostla na 20 členů, kteří působí ve zdravotnictví v Česku i zahraničí, a mají zkušenosti s klinickou péčí, ekonomickým hodnocením, veřejným zdravotnictví a epidemiologií, a dalšími disciplínami!


Naše aktuální potřeba - fyzické sídlo pro založení zapsaného spolku - je podmínkou pro posílení našich organizačních kapacit (rádi bychom získali výpomoc s editací našich článků a analýz a s přípravou podcastu) a možností zorganizovat i nákladnější osobní akce. Pokud byste o také možnosti věděli, dejte nám prosím vědět.

V dalších měsících se můžete těšit na nové analýzy (mj. na téma využití technologií ve zdravotnictví či dostupnost a kvalitu primární péče a péče v sociálně-zdravotním pomezí). Zároveň věříme, že se s Vámi potkáme na jednom z kulatých stolů, které připravujeme. A pokud to vyjde, můžete se těšit i na další překvapení!

Vše dobré za celý tým přeje

Jakub Hlávka
Spoluzakladatel Iniciativy pro efektivní zdravotnictví
telehealth
Iniciativa pro efektivní zdravotnictví
Email Marketing Powered by MailPoet