Graf měsíce

26. 6. 2023 Užívání alkoholu a jeho dopad na zdraví populace představuje jeden z největších globálních problémů veřejného zdravotnictví. Ze všech regionů Světové zdravotnické organizace (WHO) má právě ten Evropský, zahrnující Českou republiku spolu s dalšími 52 zeměmi, největší spotřebu alkoholu na hlavu [1]. V celém regionu vede konzumace alkoholu každý rok k téměř 1 milionu …

Spotřební daň na alkohol a její vliv na veřejné zdraví Pokračovat ve čtení »

8. 6. 2023 Využívá Česká republika skutečně všechny možné nástroje podpory nutričního zdraví? A jak si v tomto ohledu stojí ve srovnání s ostatními evropskými zeměmi? Přesně na takové otázky odpovídá analýza publikovaná začátkem května v rámci projektu CO-CREATE, na kterém společně pracují World Cancer Research Fund (WCRF) a Norský státní zdravotní ústav. Primárním zájmem celého …

Česko nedostatečně využívá nástroje prevence a podpory nutričního zdraví Pokračovat ve čtení »

1. 5. 2023 Česká republika měla 3,5x vyšší nárůst v průměrné úmrtnosti během Covid-19 pandemie v porovnání se Švédskem, zemí, jejímuž přístupu ke zvládnutí pandemie odporovalo nemálo domácích i mezinárodních expertů. Vyplývá tak ze statistik zveřejněných Švédským statistickým úřadem (Statistikmyndigheten SCB) v deníku Svenska Dagbladet 4. března 2023, který mimo jiné zahrnuje i rozhovor s …

Česká republika, spolu se Slovenskou republikou, měla během Covid-19 pandemie jeden z největších nárůstů úmrtnosti Pokračovat ve čtení »

Téma zavedení daně za slazené nápoje je stále více předmětem zájmu tvůrců politik na celém světě pro její potenciál zlepšit zdraví populace a zvýšit příjmy země. Navíc mnohé studie ukazují, že daně z nápojů slazených cukrem (*SSB-sugar-sweetened beverages) zvyšují ceny a snižují prodej zdaněných nápojů a objevují se důkazy o přínosech pro zdraví. Zavedením SSB mohou země snížit …

Daň za slazené nápoje v globálním měřítku: kde a jak funguje? Pokračovat ve čtení »

Tento měsíc vám představujeme výsledky Onkologického profilu České republiky, které představila Evropská komise a Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) pro jednotlivé unijní země, Norsko a Island. Ačkoliv došlo v posledních letech ke zlepšení a v příkladu některých screeningů jsme dokonce na vrcholu žebříčku, v úmrtnosti na rakovinu máme stále rezervy, vč. oblasti primární …

Úmrtnost na onkologická onemocnění je v České republice stále vyšší než ve většině zemí EU Pokračovat ve čtení »

Češi ve středním i vyšším věku ztrácí roky zdravého života z důvodu duševních onemocnění a konzumace návykových látek Tento měsíc chceme upozornit na významnou zátěž, kterou v Česku způsobují duševní onemocnění a konzumace návykových látek. Graf byl připraven společností McKinsey & Company a nabízí pohled na zátěž relevantních diagnóz dle věkových skupin. Tato čísla navíc …

Zátěž duševních onemocnění a konzumace návykových látek v České republice Pokračovat ve čtení »