Matěj Kučera

10. 5. 2023 V dubnu 2023 zaslali uživatelé psychiatrické péče otevřený dopis Ministrovi zdravotnictví Vlastimilu Válkovi ve kterém se ohrazují proti jeho výrokům v rámci rozhovoru pro Deník N ze dne 1. 3. 2023. Důvodem byla reakce na postoje ministra k reformě psychiatrické péče a vzniku center duševního zdraví, které označovali ji a její jednotlivé …

O reformě psychiatrické péče s ředitelem Národního ústavu duševního zdraví Petrem Winklerem Pokračovat ve čtení »

Matěj Kučera Nizozemský zdravotní systém je dlouhodobě hodnocen jako jeden z nejlepších zdravotních systémů v Evropě. Ve svém základu je postaven, podobně jako systém zdravotní péče v České republice, na principu solidarity, kdy podle Bismarckovského modelu zdravotnictví všichni občané země povinně odvádějí pojistné na zdravotní pojištění do fondu zdravotních pojišťoven, a následně čerpají zdravotní péči dle …

O jednom z nejlepších zdravotních systémů v Evropě, dobré praxi s ekonomii zdravotnictví a procesu schvalování nových léčiv v Nizozemí Pokračovat ve čtení »