1. 5. 2023 Téma genderové nerovnosti v pracovním prostředí je předmětem diskusí již dekády. Pracovní podmínky na pracovišti by však měly představovat rovné příležitosti a umožnit všem zaměstnancům sladit svou kariéru s rodinným životem. Jak to vypadá ve zdravotnictví? Statistiky WHO poukazují na to, že ačkoli v globálním měřítku ženy tvoří ve zdravotnictví 70% pracovních …

Úskalí práce žen ve zdravotnictví, aneb „delivered by women, led by men“ Pokračovat ve čtení »