Noemi Macko-Forgáčová

6. 6. 2023 Umělá inteligence se dotýká vysokou rychlostí všech profesních odvětví a zdravotnictví není výjimkou. Téma implementace AI ve zdravotní péči a zdravotnických systémech vyvolává řadu otázek ohledně etiky a transparentnosti, skepticismus a nedůvěru, a proto je „na stole“ potřeba identifikovat etické výzvy a stanovit pravidla a regulace pro využívání AI v medicíně. Přínos …

Kdo ponese zodpovědnost za chyby AI ve zdravotnictví? Pokračovat ve čtení »

1. 5. 2023 Téma genderové nerovnosti v pracovním prostředí je předmětem diskusí již dekády. Pracovní podmínky na pracovišti by však měly představovat rovné příležitosti a umožnit všem zaměstnancům sladit svou kariéru s rodinným životem. Jak to vypadá ve zdravotnictví? Statistiky WHO poukazují na to, že ačkoli v globálním měřítku ženy tvoří ve zdravotnictví 70% pracovních …

Úskalí práce žen ve zdravotnictví, aneb „delivered by women, led by men“ Pokračovat ve čtení »