Rozhovory

10. 5. 2023 V dubnu 2023 zaslali uživatelé psychiatrické péče otevřený dopis Ministrovi zdravotnictví Vlastimilu Válkovi ve kterém se ohrazují proti jeho výrokům v rámci rozhovoru pro Deník N ze dne 1. 3. 2023. Důvodem byla reakce na postoje ministra k reformě psychiatrické péče a vzniku center duševního zdraví, které označovali ji a její jednotlivé …

O reformě psychiatrické péče s ředitelem Národního ústavu duševního zdraví Petrem Winklerem Pokračovat ve čtení »

Matěj Kučera Nizozemský zdravotní systém je dlouhodobě hodnocen jako jeden z nejlepších zdravotních systémů v Evropě. Ve svém základu je postaven, podobně jako systém zdravotní péče v České republice, na principu solidarity, kdy podle Bismarckovského modelu zdravotnictví všichni občané země povinně odvádějí pojistné na zdravotní pojištění do fondu zdravotních pojišťoven, a následně čerpají zdravotní péči dle …

O jednom z nejlepších zdravotních systémů v Evropě, dobré praxi s ekonomii zdravotnictví a procesu schvalování nových léčiv v Nizozemí Pokračovat ve čtení »

7. 3. 2023 Přinášíme rozhovor se Emíliou Petríkovou, která působí jako lékařka ve Švýcarsku. Emília je spolupracovnicí Iniciativy pro efektivní zdravotnictví a specializuje se mj. na interní medicínu. Podílela se na onkologickém výzkumu na různých předních pracovištích, včetně Mayo Clinic a univerzity v Heidelbergu. Emília Petríková získala za svou práci několik ocenění, např. zvláštní cenu …

Lékařkou ve Švýcarsku – rozhovor s Emíliou Petríkovou Pokračovat ve čtení »

Marek Háša Švédské zdravotnictví a sociální sektor nabízí skvělý studijní materiál pro plánování reforem českého systému, zejména v oblasti zdravotně-sociálního pomezí. Ačkoliv myšlenkově vychází z principu rovnosti, v jeho praktické implementaci bují nerovný přístup k péči dle regionů. Chce podporovat autonomii jednotlivce a maximálně přirozenou a pohodlnou péči, v praxi ale mnoho pacientů skončí v …

Jak poskytovat kvalitní péči i v domácím prostředí: nerovnosti, diskontinuita a další skryté hrozby švédského ideálu Pokračovat ve čtení »

4. 1. 2023 Přinášíme rozhovor se Evou Krejšovou, která působí jako interní lékařka ve Švédsku. Eva je spolupracovnicí Iniciativy pro efektivní zdravotnictví a zajímá se o otázky etiky ve zdravotní péči.  Jak ve Švédsku řeší etické a ekonomické nároky ve zdravotnictví? Jsou tyto dvě dimenze v rozporu?  Hledání priorit ve zdravotnictví by nemělo záležet pouze …

Etika a medicína ve Švédsku – rozhovor s Evou Krejšovou Pokračovat ve čtení »