Rozhovory

9. 11. 2023  V krátkém rozhovoru mluvíme se spolupracovníkem IEZ, Štěpánem Čapkem,  rezidenčním lékařem v oblasti neurochirurgie na University of Virginia, School of Medicine o přesčasech a službách lékařů v USA a na Novém Zélandu. Kolik hodin týdně slouží lékař v USA?  V USA velmi záleží, jestli jste v předatestační přípravě – rezidentuře nebo už …

O službách lékařů a přesčasech ve Spojených státech a na Novém Zélandu Pokračovat ve čtení »

1. 10. 2023 Se stárnutím populace se zvyšuje počet lidí žijících s demencí, jejíž nejčastější příčinou je Alzheimerova choroba. Při příležitosti Mezinárodního dne Alzheimerovy choroby 21. září jsme o budoucnosti léčby Alzheimerovy choroby mluvili s koordinátorkou Národního akčního plánu pro Alzheimerovu nemoc a obdobná onemocnění, Markétou Švejdovou Jandovou.   Je péče a podpora poskytovaná lidem žijícím s demencí …

O budoucnosti léčby Alzheimerovy choroby s koordinátorkou Národního akčního plánu pro Alzheimerovu nemoc a obdobná onemocnění, Markétou Švejdovou Jandovou Pokračovat ve čtení »

15. 8. 2023  Přinášíme rozhovor se Michalem Horným, spolupracovníkem IEZ, který působí jako profesor v oblasti ekonomie zdravotnictví při americké Emory University v Altantě. Michal mluví o svém více než 11letém působením ve Spojených státech, rozdílech mezi českým a americkým zdravotnictvím, a o možnostech, jak oba systémy zlepšit. 1. Jak dlouho působíš v USA a co …

Ekonomem zdravotnictví v USA – rozhovor s Michalem Horným​ Pokračovat ve čtení »

10. 5. 2023 V dubnu 2023 zaslali uživatelé psychiatrické péče otevřený dopis Ministrovi zdravotnictví Vlastimilu Válkovi ve kterém se ohrazují proti jeho výrokům v rámci rozhovoru pro Deník N ze dne 1. 3. 2023. Důvodem byla reakce na postoje ministra k reformě psychiatrické péče a vzniku center duševního zdraví, které označovali ji a její jednotlivé …

O reformě psychiatrické péče s ředitelem Národního ústavu duševního zdraví Petrem Winklerem Pokračovat ve čtení »

Matěj Kučera Nizozemský zdravotní systém je dlouhodobě hodnocen jako jeden z nejlepších zdravotních systémů v Evropě. Ve svém základu je postaven, podobně jako systém zdravotní péče v České republice, na principu solidarity, kdy podle Bismarckovského modelu zdravotnictví všichni občané země povinně odvádějí pojistné na zdravotní pojištění do fondu zdravotních pojišťoven, a následně čerpají zdravotní péči dle …

O jednom z nejlepších zdravotních systémů v Evropě, dobré praxi s ekonomii zdravotnictví a procesu schvalování nových léčiv v Nizozemí Pokračovat ve čtení »

7. 3. 2023 Přinášíme rozhovor se Emíliou Petríkovou, která působí jako lékařka ve Švýcarsku. Emília je spolupracovnicí Iniciativy pro efektivní zdravotnictví a specializuje se mj. na interní medicínu. Podílela se na onkologickém výzkumu na různých předních pracovištích, včetně Mayo Clinic a univerzity v Heidelbergu. Emília Petríková získala za svou práci několik ocenění, např. zvláštní cenu …

Lékařkou ve Švýcarsku – rozhovor s Emíliou Petríkovou Pokračovat ve čtení »

Marek Háša Švédské zdravotnictví a sociální sektor nabízí skvělý studijní materiál pro plánování reforem českého systému, zejména v oblasti zdravotně-sociálního pomezí. Ačkoliv myšlenkově vychází z principu rovnosti, v jeho praktické implementaci bují nerovný přístup k péči dle regionů. Chce podporovat autonomii jednotlivce a maximálně přirozenou a pohodlnou péči, v praxi ale mnoho pacientů skončí v …

Jak poskytovat kvalitní péči i v domácím prostředí: nerovnosti, diskontinuita a další skryté hrozby švédského ideálu Pokračovat ve čtení »

4. 1. 2023 Přinášíme rozhovor se Evou Krejšovou, která působí jako interní lékařka ve Švédsku. Eva je spolupracovnicí Iniciativy pro efektivní zdravotnictví a zajímá se o otázky etiky ve zdravotní péči.  Jak ve Švédsku řeší etické a ekonomické nároky ve zdravotnictví? Jsou tyto dvě dimenze v rozporu?  Hledání priorit ve zdravotnictví by nemělo záležet pouze …

Etika a medicína ve Švédsku – rozhovor s Evou Krejšovou Pokračovat ve čtení »