Analýzy

Marek Háša Švédské zdravotnictví a sociální sektor nabízí skvělý studijní materiál pro plánování reforem českého systému, zejména v oblasti zdravotně-sociálního pomezí. Ačkoliv myšlenkově vychází z principu rovnosti, v jeho praktické implementaci bují nerovný přístup k péči dle regionů. Chce podporovat autonomii jednotlivce a maximálně přirozenou a pohodlnou péči, v praxi ale mnoho pacientů skončí v …

Jak poskytovat kvalitní péči i v domácím prostředí: nerovnosti, diskontinuita a další skryté hrozby švédského ideálu Pokračovat ve čtení »

KOMENTÁŘ JAKUBA HLÁVKY PRO INFO.CZ V posledních měsících se různý typ finanční participace občanů na zdravotní péči – od spoluúčasti po nadstandardy – skloňuje čím dál tím častěji. Ačkoliv by oba mechanismy zřejmě byly atraktivní z hlediska příjmů do rozpočtu veřejného zdravotního pojištění, které je v pomalu rostoucím deficitu, jejich zavedení samo o sobě strukturální problémy …

Spoluúčast nebo nadstandardy zdravotnictví nevyléčí, jen se zase o několik let odsunou potřebné reformy Pokračovat ve čtení »

Šimon Přecechtěl Shrnutí článku: ČR má značné rezervy v oblasti poskytování služeb dlouhodobé péče. Klienti již dnes čelí nedostatečným kapacitám systému a personál čelí syndromu vyhoření. Demografické modely hovoří o citelném nárůstu poptávky po těchto službách v důsledku stárnutí populace. Můžeme čerpat inspiraci z finského modelu, který odpovědnost za kvalitní služby deleguje na volené orgány v daném území. Díky …

Systém financování dlouhodobé péče po finském vzoru – můžeme si vzít inspiraci? Pokračovat ve čtení »

K dosažení úspěchu napříč prioritami, které jsme identifikovali, nebude stačit jeden volební cyklus, přesto však musíme začít práci na všech z uvedených oblastí. Společným jmenovatelem napříč prioritami budou tři úkoly, které stručně charakterizujeme: 1) lepší informace o dostupnosti a kvalitě péče, 2) lepší organizaci a incentivy pro poskytování péče, a 3) lepší prostředí pro řešení dlouhodobých …

Tři klíčové úkoly Pokračovat ve čtení »

Jak jsme podotkli v úvodu, české zdravotnictví má rezervu ke změně v mnoha oblastech, z nichž deset jsme vybrali jako prioritní. Kde však začít a jak o prioritách vést konstruktivní debatu? V našich rozhovorech se zdravotnickými experty jsme identifkovali dva hlavní prvky úspěchu. Zaprvé, jakékoliv změny budou vyžadovat aktivní zapojení všech obyvatel, a to mimo …

Hlavní prvky úspěchu Pokračovat ve čtení »

Připravenost zdravotnictví na budoucí výzvy bude vyžadovat několik důležitých kroků, od reforem vedoucích k větší ekonomické udržitelnosti sektoru až po investice do kvality, koordinace a včasné léčby a prevence.