Šimon Přecechtěl Shrnutí článku: ČR má značné rezervy v oblasti poskytování služeb dlouhodobé péče. Klienti již dnes čelí nedostatečným kapacitám systému a personál čelí syndromu vyhoření. Demografické modely hovoří o citelném nárůstu poptávky po těchto službách v důsledku stárnutí populace. Můžeme čerpat inspiraci z finského modelu, který odpovědnost za kvalitní služby deleguje na volené orgány v daném území. Díky …

Systém financování dlouhodobé péče po finském vzoru – můžeme si vzít inspiraci? Pokračovat ve čtení »