O nás & podpora
Náš tým

Iniciativa pro efektivní zdravotnictví je nezávislý projekt z dílny klinických a neklinických odborníků ve zdravotnictví. Přispíváme do veřejné debaty o budoucím směřování českého zdravotnictví na základě vědeckých poznatků a ověřených dat. Napište nám, pokud máte zájem o více informací nebo se chcete přidat. 

Podpořte nás

Pokud byste nám rádi pomohli zlepšovat české zdravotnictví, budeme moc rádi za Vaši podporu.

Náš transparentní účet vede Česká spořitelna 

Stáhněte si QR kód pro platbu bankovním převodem.

Jakub Hlávka

Spoluzakladatel, předseda spolku

V současnosti působí jako výzkumný profesor na University of Southern California v Los Angeles. Zabývá se otázkami stárnutí, financováním zdravotnictví a inovativními technologiemi, zejména novými léčivy. Jeho výzkum je financován z veřejných i soukromých zdrojů včetně National Institutes of Health, Centers for Disease Control and Prevention a americkým Ministerstvem pro domácí bezpečnost. V současné době pracuje mimo jiné na analýze léků v oblasti Alzheimerovy choroby či dopadu vstupu biosimilárních léčiv na trh. 

Má bakalářský titul v mezinárodním obchodu z VŠE v Praze, magisterský titul z Georgetown University School of Foreign Service, a doktorský titul v oblasti ekonomie zdravotnictví z Pardee RAND Graduate School v USA.

Rozálie Horká

Spoluzakladatelka

Pracuje ve zdravotním sektoru ve Velké Británii a České republice jako manažer nových modelů péče v duševním zdraví pro NHS England (ekvivalent českého Ministerstva zdravotnictví) a jako konzultantka ve zdravotnictví. Její projekty se zabývaly například vytvářením nových modelů akutní péče, péčí o pacienty s HIV a rakovinou v postkovidovém zdravotnictví, nebo také HR strategií v rámci nemocnic. 

Vystudovala bakaláře na University of York a magistra v ekonomii na University of Oxford ve Velké Británii.

Michal Horný

Spolupracovník

Působí na Emory University v Atlantě ve Spojených státech, kde přednáší o americkém systému zdravotnictví. Ve svém výzkumu se zabývá ekonomií zdravotnictví, zejména otázkami ohledně spoluúčasti pacientů na financování systému zdravotní péče. Jeho výzkum je financován z veřejných i soukromých zdrojů včetně National Institutes of Health, Centers for Disease Control and Prevention, a Harvey L. Neiman Health Policy Institute. 

Má bakalářské tituly z “Matfyzu” a Institutu ekonomických studií Univerzity Karlovy v Praze, magisterský titul z Vrije Universiteit Amsterdam, a doktorský titul ve výzkumu zdravotních služeb z Boston University School of Public Health.

Hana M. Broulíková

Spolupracovnice

Věnuje se výzkumu v oboru ekonomie zdravotnictví na Vrije Universiteit Amsterdam. Zároveň dlouhodobě spolupracuje s Národním ústavem duševního zdraví na evaluaci probíhající reformy péče o duševní zdraví a Ministerstvem zdravotnictví na vzniku a implementaci Národního akčního plánu pro Alzheimerovu nemoc. 

Studovala na Národohospodářské fakultě VŠE (Bc., Ing.), Tilburg University (MSc) a v roce 2019 dokončila doktorské studium na Fakultě informatiky a statistiky VŠE.

Barbora Decker

Spolupracovnice, členka výboru spolku

Působí v Institutu pro zdravotní ekonomiku a technology assessment (iHETA), kde se věnuje výzkumu a vzdělávání v oblasti ekonomie zdravotnictví a outcomes research. Ve farmakoekonomických kurzech pravidelně edukuje zástupce pacientských organizací, zdravotních pojišťoven, státních úřadů a farmaceutických firem. Její expertízou je tvorba zdravotně-ekonomických analýz, které byly v minulosti úspěšně využity pro získání úhrady ze zdravotního pojištění. 

Je absolventkou Všeobecného lékařství na 2. LF UK a doktorského studia v oboru farmakoekonomika, HTA a e-Health na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity.

Šimon Přecechtěl

Spolupracovník, člen výboru spolku

Pracuje jako finanční manažer ve společnosti AHC, která je jedním z předních poskytovatelů sociální a zdravotní péče v ČR. Dříve se podílel také na projektu Kaleido VR ve společnosti Flying Kale. Profesně i akademicky se věnuje oblasti financování dlouhodobé péče o seniory a sociálně-zdravotního pomezí. Za svoji bakalářskou práci v oblasti financování domovů pro seniory obdržel Cenu děkana Národohospodářské fakulty Vystudoval bakaláře a magistra na VŠE a nyní pokračuje v doktorském studiu na Národohospodářské fakultě.  

Poslechněte si rozhovor se Šimonem z roku 2023

Veronika Klimková

Projektová manažerka, členka výboru spolku

Během studia spolupracovala s technologickým start-upem a vyhledávala zdravotní inovace. Později se věnovala poradenství vládním a evropským institucím v konzultační společnosti Deloitte, mj. také u evaluace několika implementačních projektů české reformy psychiatrické péče. V současnosti jako nezávislá konzultantka spolupracuje se společností Advance a brzy nastupuje na studium managementu ve zdravotnictví.  V IEZ se Veronika věnuje řízení našich projektů, komunikaci, včetně koordinace s médii.


Veronika je absolventkou Mezinárodního obchodu na Vysoké škole ekonomické v Praze, který zakončila oceněnou diplomovou prací na téma Digitalizace v českém zdravotnictví. 

Marek Háša

Spolupracovník, člen výboru spolku

Marek založil a vede produktový tým Flying Kale, který tvoří hravé digitální inovace pro zdravé a šťastné stárnutí. S jejich prvním produktem, aktivizačními VR zážitky Kaleido, už pomáhali ve více než 100 domovech seniorů a nemocnicích ve 4 zemích. Vede také výzkumně-vývojářský projekt Alivio podpořený grantem TAČR ÉTA, v rámci kterého spolu s Národním ústavem duševního zdraví tvoří mobilní hru Limoterapie pro osvětu a první pomoc s bsedantně-kompulzivní poruchou. 


Ve svém probíhajícím doktorském projektu na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy se věnuje roli digitálních interakcí v životech sociálně izolovaných seniorů. Předtím působil v Nizozemsku – získal magisterský titul v oboru zdravotní komunikace na University of Amsterdam, kde také krátce vyučoval.

Aneta Bernardová

Spolupracovnice, členka výboru spolku

Profesně se specializuje na zdravotnické právo, zdravotnické systémy a etiku, v této oblasti založila též několik neziskových projektů. Má za sebou dlouhodobé profesní zkušenosti v tvorbě legislativy v Poslanecké sněmovně ČR, kde se specializovala na legislativu v oblasti zdravotnictví. Aktuálně působí v advokátní kanceláři zabývající se farmaceutickým právem.


Aneta dokončuje studium praktické etiky na Oxford University. Vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy a během studia podnikla studijní pobyty na McGill University a Yale University. 

Jana Lohrová

Spolupracovnice

V současnosti zkoumá roli epidemiologického myšlení a systémů ve tvoření covidových politik v České republice v rámci doktorského studia na University of Edinburgh. V minulosti pracovala jako epidemioložka v National Health Service Scotland a v Department of Public Health státu Connecticut v USA. Zajímají jí sociální determinanty zdraví, globální zdraví, a interakce zdraví a změny klimatu. 

 

Má bakalářský titul v historii medicíny a veřejného zdraví z Yale University a magisterský titul v epidemiologii a globálním zdraví z Yale School of Public Health.

Matěj Kučera

Spolupracovník

Matěj Kučera vystudoval všeobecné lékařství na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze a v současné době je doktorandem pod společným vedením na Univerzitě Karlově v Praze a Vrije Universiteit, Amsterdam. Téma jeho diplomové práce je „Prevence demence a související náklady v České republice“.

Od roku 2018 působí jako vědecký pracovník na oddělení sociální psychiatrie Národního ústavu duševního zdraví a datový specialista v projektu Destigmatizace, který je součástí reformy psychiatrické péče v ČR. Ve své výzkumné práci se zaměřuje na témata, jako je ekonomie zdravotnictví, epidemiologie duševních onemocnění a psychická a emoční pohoda nadaných dětí.

Marek Navrátil

Spolupracovník

Marek Navrátil pracuje jako evaluátor na Národním ústavu duševního zdraví. Kromě toho studuje doktorát v oboru Veřejná ekonomie na ESF MUNI, kde působí rovněž jako výzkumný pracovník. Jeho vlastní výzkum má za cíl zmapovat potenciál využití umělé inteligence v oblasti veřejného zdraví.

Je absolventem bakalářského oboru aplikovaná matematika-ekonomie na MUNI a magisterského oboru veřejná a sociální politika na FSV UK. Podílel se na projektech společností MSD, Deloitte a organizace European Youth Parliament. Ve své profesní dráze se snaží přispívat k hledání kreativních odpovědí na palčivé společenské problémy. 

lukas mach portret
Lukáš Mach

Spolupracovník

Lukáš Mach je kardiolog a výzkumník (Clinical Research Fellow) při Imperial College v Londýně. Zajímá se o oblast vzdělávání mediků a podporu výzkumu. Medicínu vystudoval na Masarykově univerzitě v Brně. 

 

Štěpán Čapek

Spolupracovník

Štěpán Čapek je rezidenčním lékařem v oblasti neurochirurgie na University of Virginia, School of Medicine. Rok působil jako fellow registrar v oblasti Endovascular and Cerebrovascular Surgery na Novém Zélandu. Medicínu a doktorát z neurověd má z Univerzity Karlovy v Praze.

Janča Prauseová

Spolupracovnice

Janča Prauseová vystudovala magisterský obor Control of Infectious Diseases na London School of Hygiene & Tropical Medicine. Již během studií začala působit ve švédské organizaci Shifo Foundation. Nyní pracuje po boku ministerstev zdravotnictví zejména v Hondurasu a Ugandě a podílí se na digitalizaci zdravotnických systémů a na implementaci strategií pro zvýšení kvality zdravotní péče. V České republice pak byla součástí programů EIT Health na podporu inovací a diskuzí ohledně digitalizace českého zdravotnictví.