Náš projekt & tým

Iniciativa pro efektivní zdravotnictví je nezávislý projekt z dílny klinických a neklinických odborníků ve zdravotnictví. Přispíváme do veřejné debaty o budoucím směřování českého zdravotnictví na základě vědeckých poznatků a ověřených dat. Napište nám, pokud máte zájem o více informací nebo se chcete přidat. 

Jakub Hlávka

Spoluzakladatel

V současnosti působí jako výzkumný profesor na University of Southern California v Los Angeles. Zabývá se otázkami stárnutí, financováním zdravotnictví a inovativními technologiemi, zejména novými léčivy. Jeho výzkum je financován z veřejných i soukromých zdrojů včetně National Institutes of Health, Centers for Disease Control and Prevention a americkým Ministerstvem pro domácí bezpečnost. V současné době pracuje mimo jiné na analýze léků v oblasti Alzheimerovy choroby či dopadu vstupu biosimilárních léčiv na trh. 

Má bakalářský titul v mezinárodním obchodu z VŠE v Praze, magisterský titul z Georgetown University School of Foreign Service, a doktorský titul v oblasti ekonomie zdravotnictví z Pardee RAND Graduate School v USA.

Rozálie Horká

Spoluzakladatelka

Pracuje ve zdravotním sektoru ve Velké Británii a České republice jako manažer nových modelů péče v duševním zdraví pro NHS England (ekvivalent českého Ministerstva zdravotnictví) a jako konzultantka ve zdravotnictví. Její projekty se zabývaly například vytvářením nových modelů akutní péče, péčí o pacienty s HIV a rakovinou v postkovidovém zdravotnictví, nebo také HR strategií v rámci nemocnic. 

Vystudovala bakaláře na University of York a magistra v ekonomii na University of Oxford ve Velké Británii.

Michal Horný

Spolupracovník

Působí na Emory University v Atlantě ve Spojených státech, kde přednáší o americkém systému zdravotnictví. Ve svém výzkumu se zabývá ekonomií zdravotnictví, zejména otázkami ohledně spoluúčasti pacientů na financování systému zdravotní péče. Jeho výzkum je financován z veřejných i soukromých zdrojů včetně National Institutes of Health, Centers for Disease Control and Prevention, a Harvey L. Neiman Health Policy Institute. 

Má bakalářské tituly z “Matfyzu” a Institutu ekonomických studií Univerzity Karlovy v Praze, magisterský titul z Vrije Universiteit Amsterdam, a doktorský titul ve výzkumu zdravotních služeb z Boston University School of Public Health.

Hana M. Broulíková

Spolupracovnice

Věnuje se výzkumu v oboru ekonomie zdravotnictví na Vrije Universiteit Amsterdam. Zároveň dlouhodobě spolupracuje s Národním ústavem duševního zdraví na evaluaci probíhající reformy péče o duševní zdraví a Ministerstvem zdravotnictví na vzniku a implementaci Národního akčního plánu pro Alzheimerovu nemoc. 

Studovala na Národohospodářské fakultě VŠE (Bc., Ing.), Tilburg University (MSc) a v roce 2019 dokončila doktorské studium na Fakultě informatiky a statistiky VŠE.

Barbora Decker

Spolupracovnice

Působí v Institutu pro zdravotní ekonomiku a technology assessment (iHETA), kde se věnuje výzkumu a vzdělávání v oblasti ekonomie zdravotnictví a outcomes research. Ve farmakoekonomických kurzech pravidelně edukuje zástupce pacientských organizací, zdravotních pojišťoven, státních úřadů a farmaceutických firem. Její expertízou je tvorba zdravotně-ekonomických analýz, které byly v minulosti úspěšně využity pro získání úhrady ze zdravotního pojištění. 

Je absolventkou Všeobecného lékařství na 2. LF UK a v současnosti pokračuje v doktorském studiu v oboru farmakoekonomika, HTA a e-Health na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity.

Šimon Přecechtěl

Spolupracovník

Pracuje jako Growth manager pro projekt Kaleido VR společnosti Flying Kale, která se zaměřuje na digitální inovace v oblasti sociální péče. Dříve působil jako projektový manažer u jednoho z předních poskytovatelů sociální a zdravotní péče v ČR. Profesně i akademicky se věnuje oblasti financování dlouhodobé péče o seniory a sociálně-zdravotního pomezí. Za svoji bakalářskou práci v oblasti financování domovů pro seniory obdržel Cenu děkana Národohospodářské fakulty VŠE. V minulosti se podílel na organizaci několika vědeckých konferencí (např. konference Sociální politika na půdě NF VŠE). 

Vystudoval bakaláře na VŠE a momentálně dokončuje navazující magisterské studium.

Veronika Klimková

Projektová manažerka

Během studia spolupracovala s technologickým start-upem a vyhledávala zdravotní inovace. Později se věnovala poradenství vládním a evropským institucím v konzultační společnosti Deloitte, mj. také u evaluace několika implementačních projektů české reformy psychiatrické péče. V současnosti jako nezávislá konzultantka spolupracuje se společností Advance a brzy nastupuje na studium managementu ve zdravotnictví.  V IEZ se Veronika věnuje řízení našich projektů, komunikaci, včetně koordinace s médii.


Veronika je absolventkou Mezinárodního obchodu na Vysoké škole ekonomické v Praze, který zakončila oceněnou diplomovou prací na téma Digitalizace v českém zdravotnictví. 

Marek Háša

Spolupracovník

Marek založil a vede produktový tým Flying Kale, který tvoří hravé digitální inovace pro zdravé a šťastné stárnutí. S jejich prvním produktem, aktivizačními VR zážitky Kaleido, už pomáhali ve více než 100 domovech seniorů a nemocnicích ve 4 zemích. Vede také výzkumně-vývojářský projekt Alivio podpořený grantem TAČR ÉTA, v rámci kterého spolu s Národním ústavem duševního zdraví tvoří mobilní hru Limoterapie pro osvětu a první pomoc s bsedantně-kompulzivní poruchou. 


Ve svém probíhajícím doktorském projektu na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy se věnuje roli digitálních interakcí v životech sociálně izolovaných seniorů. Předtím působil v Nizozemsku – získal magisterský titul v oboru zdravotní komunikace na University of Amsterdam, kde také krátce vyučoval.

Aneta Bernardová

Spolupracovnice

Profesně se specializuje na zdravotnické právo, zdravotnické systémy a etiku, v této oblasti založila též několik neziskových projektů. Má za sebou dlouhodobé profesní zkušenosti v tvorbě legislativy v Poslanecké sněmovně ČR, kde se specializovala na legislativu v oblasti zdravotnictví. Aktuálně působí v advokátní kanceláři zabývající se farmaceutickým právem.


Aneta dokončuje studium praktické etiky na Oxford University. Vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy a během studia podnikla studijní pobyty na McGill University a Yale University. 

Jana Lohrová

Spolupracovnice

V současnosti zkoumá roli epidemiologického myšlení a systémů ve tvoření covidových politik v České republice v rámci doktorského studia na University of Edinburgh. V minulosti pracovala jako epidemioložka v National Health Service Scotland a v Department of Public Health státu Connecticut v USA. Zajímají jí sociální determinanty zdraví, globální zdraví, a interakce zdraví a změny klimatu. 

 

Má bakalářský titul v historii medicíny a veřejného zdraví z Yale University a magisterský titul v epidemiologii a globálním zdraví z Yale School of Public Health.

Matěj Kučera

Spolupracovník

Matěj Kučera vystudoval všeobecné lékařství na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze a v současné době je doktorandem pod společným vedením na Univerzitě Karlově v Praze a Vrije Universiteit, Amsterdam. Téma jeho diplomové práce je „Prevence demence a související náklady v České republice“.

Od roku 2018 působí jako vědecký pracovník na oddělení sociální psychiatrie Národního ústavu duševního zdraví a datový specialista v projektu Destigmatizace, který je součástí reformy psychiatrické péče v ČR. Ve své výzkumné práci se zaměřuje na témata, jako je ekonomie zdravotnictví, epidemiologie duševních onemocnění a psychická a emoční pohoda nadaných dětí.

Marek Navrátil

Spolupracovník

Marek Navrátil pracuje jako evaluátor na Národním ústavu duševního zdraví. Kromě toho studuje doktorát v oboru Veřejná ekonomie na ESF MUNI, kde působí rovněž jako výzkumný pracovník. Jeho vlastní výzkum má za cíl zmapovat potenciál využití umělé inteligence v oblasti veřejného zdraví.

Je absolventem bakalářského oboru aplikovaná matematika-ekonomie na MUNI a magisterského oboru veřejná a sociální politika na FSV UK. Podílel se na projektech společností MSD, Deloitte a organizace European Youth Parliament. Ve své profesní dráze se snaží přispívat k hledání kreativních odpovědí na palčivé společenské problémy. 

lukas mach portret
Lukáš Mach

Spolupracovník

Lukáš Mach je kardiolog a výzkumník (Clinical Research Fellow) při Imperial College v Londýně. Zajímá se o oblast vzdělávání mediků a podporu výzkumu. Medicínu vystudoval na Masarykově univerzitě v Brně. 

 

Štěpán Čapek

Spolupracovník

Štěpán Čapek je rezidenčním lékařem v oblasti neurochirurgie na University of Virginia, School of Medicine. Rok působil jako fellow registrar v oblasti Endovascular and Cerebrovascular Surgery na Novém Zélandu. Medicínu a doktorát z neurověd má z Univerzity Karlovy v Praze.

Janča Prauseová

Spolupracovnice

Janča Prauseová vystudovala magisterský obor Control of Infectious Diseases na London School of Hygiene & Tropical Medicine. Již během studií začala působit ve švédské organizaci Shifo Foundation. Nyní pracuje po boku ministerstev zdravotnictví zejména v Hondurasu a Ugandě a podílí se na digitalizaci zdravotnických systémů a na implementaci strategií pro zvýšení kvality zdravotní péče. V České republice pak byla součástí programů EIT Health na podporu inovací a diskuzí ohledně digitalizace českého zdravotnictví.

Noemi
Noemi Macko-Forgáčová

Komunikační manažerka

Noemi pracuje jako Public relations & Public affairs Specialist v oblasti zdravotnictví v komunikační PR & online marketingové agentuře. Momentálně dokončuje magisterský obor Strategická komunikace na Karlově Univerzitě v Praze a během studia absolvovala studijní pobyt na Sorbonne University v rámci projektu zaměřeném na výzkum a inovace.

Profesně se ve zdravotnictví snaží zprostředkovat složitá témata srozumitelně a zajímavě pro běžného člověka při zachovaní legitimity v této oblasti, ale také vést konverzaci, kreativně poukázat na klíčové problémy a budovat dôveru v tomto odvětví. V práci se soustředí zejména na oblast veřejného zdraví, péči o pacienta a politiku prevence.