Iniciativa pro efektivní zdravotnictví

Přispíváme do veřejné debaty o budoucím směřování českého zdravotnictví na základě vědeckých poznatků a ověřených dat.

NEJNOVĚJŠÍ TEXTY

Spoluúčast nebo nadstandardy zdravotnictví nevyléčí, jen se zase o několik let odsunou potřebné reformy​

24. listopadu 2022  | EKONOMIE ZDRAVOTNICTVÍ | JAKUB HLÁVKA 

V posledních měsících se různý typ finanční participace občanů na zdravotní péči – od spoluúčasti po nadstandardy – skloňuje čím dál tím častěji. Ačkoliv by oba mechanismy zřejmě byly atraktivní z hlediska příjmů do rozpočtu veřejného zdravotního pojištění, které je v pomalu rostoucím deficitu, jejich zavedení samo o sobě strukturální problémy zdravotnictví nevyřeší. 

15. října 2022  | EKONOMIE ZDRAVOTNICTVÍ | JAKUB HLÁVKA 

Na Masarykově univerzitě právě vzniká expertní skupina, která pod vedením odborníků z Ekonomicko-správní fakulty za spolupráce s dalšími pracovišti vytvoří nový magisterský studijní program Applied Health Economics. Jedním ze spolupracovníků je i Jakub Hlávka, spoluzakladatel Iniciativy pro efektivní zdravotnictví a profesor v oblasti ekonomie zdravotnictví při University of Southern California. Jaké jsou podle něj slabiny českého zdravotnictví a proč je důležité vychovat novou generaci ekonomů, kteří se jím budou zabývat?

25. září 2022  | SOCIÁLNĚ-ZDRAVOTNÍ POMEZÍ | ŠIMON PŘECECHTĚL 

Jednou z oblastí, ve které má ČR značné rezervy, je poskytování služeb dlouhodobé péče. Již v dnešní době můžeme pozorovat příběhy rodin, které poptávají nedostupné sociální služby. Nebo také příběhy obětavých sester, pracovníků v sociálních službách a dalších, kteří čelí syndromu vyhoření z důvodu psychicky i fyzicky náročné práce. Zároveň je jejich práce mnohdy finančně nedoceněna a systémy sociálních služeb a zdravotnictví jednoduše podfinancovány. To vše se odehrává ve chvíli, kdy demografické modely hovoří jasně – populace stárne, poptávka po službách dlouhodobé péče se bude zvyšovat a náš systém není pravděpodobně připraven. O tom, jak systém lépe nastavit, píše Šimon Přecechtěl. 

17. srpna 2022  |  EKONOMIE ZDRAVOTNICTVÍ | MICHAL HORNÝ, BARBORA DECKER

Ekonomie zdravotnictví jako obor je v České republice spíše neznámá; skutečných odborníků vzdělaných a se zkušenostmi v tomto oboru je zatím málo. Jak mohou ekonomové pomoci lékařům, sestrám a celému systému vysvětlují Michal Horný a Barbora Decker.

16. srpna 2022 | EKONOMIE ZDRAVOTNICTVÍ | HANA M. BROULÍKOVÁ 

Monografie si klade tři hlavní cíle. Prvním z nich je snaha vysvětlit, proč jsou ekonomické aspekty péče o duševní zdraví důležité. Druhým cílem je přehledně popsat teoretické základy i metody ekonomického hodnocení ve zdravotnictví a zkoumat možnosti jejich uplatnění v oblasti péče o duševní zdraví. Za třetí, monografie poskytuje více než odborné vodítko pro pochopení důležitých aspektů ekonomického hodnocení. Případové studie použité v této knize byly proto vybrány tak, aby napomohly vykreslit plastičtější obraz českého systému péče o duševní zdraví na sklonku desátých let 21. století. Práci na monografii vedla Hana M. Broulíková. 

20. listopadu 2021 | EKONOMIE ZDRAVOTNICTVÍ | JAKUB HLÁVKA

„Ekonomie zdravotnictví není jen o penězích, zabýváme se i souvisejícími aspekty nemocí a zdraví – od nákladů na péči a ceny léků přes kapacity systému, počítání, jak lidem dlouho trvá, než se dostanou k lékaři, či jak určitá terapie může zlepšit kvalitu života. Zajímá nás vše, kde jsou čísla,“ říká Jakub Hlávka v rozhovoru pro Týdeník Hrot. 

5. října 2021 | ZDRAVOTNICTVÍ | JAKUB HLÁVKA

„Ekonomie zdravotnictví není jen o penězích, zabýváme se i souvisejícími aspekty nemocí a zdraví – od nákladů na péči a ceny léků přes kapacity systému, počítání, jak lidem dlouho trvá, než se dostanou k lékaři, či jak určitá terapie může zlepšit kvalitu života. Zajímá nás vše, kde jsou čísla,“ říká Jakub Hlávka v rozhovoru pro Medical Tribune. 

23. srpna 2021 JAKUB HLÁVKA, ROZÁLIE HORKÁ

O úkolech, které jsou pro úspěch klíčové: 1) lepší informace o dostupnosti a kvalitě péče, 2) lepší organizaci a incentivy pro poskytování péče, a 3) lepší prostředí pro řešení dlouhodobých problémů ve zdravotnictví.  

10. srpna 2021 | JAKUB HLÁVKA, ROZÁLIE HORKÁ

O tom, co zlepšit, abychom dosáhli nutných změn, a bude vyžadovat zapojení celé společnosti a koordinaci napříč klíčovými hráči.

1. srpna 2021 | JAKUB HLÁVKA, ROZÁLIE HORKÁ

Přehled priorit pro české zdravotnictví, které jsme vypracovali v průběhu největší krize v českém zdravotnictví v moderní historii.

ROZHOVORY

Přinášíme rozhovor se Štěpánem Čapkem, rezidenčním lékařem v oblasti neurochirurgie na University of Virginia, School of Medicine. Štěpán je jedním ze spolupracovníků Iniciativy pro efektivní zdravotnictví a nedávno se vrátil z odborné stáže na Novém Zélandu.

CELÝ ROZHOVOR

NAŠE PRÁCE
people, old, elderly-2571950.jpg

Veřejné zdraví a prevence

Oblast ochrany veřejného zdraví je dlouhodobě opomíjena. Schopnost reagovat na nové hrozby, včetně pandemií, bude v budoucnosti klíčová.

doctor, patient, consultation-5710152.jpg

Vztah lékař-pacient

Vztah založený na důvěře, transparenci a vzájemném respektu mezi pacienty a zdravotníky bude zárukou úspěchu. Lepší organizace práce a delegace některých úkonů může navíc zvýšit kapacitu systému.

Péče o chronicky nemocné

V dalších letech budou do důchodu odcházet populačně silné ročníky: to s sebou přinese větší poptávku po zdravotní péči a také po službách na sociálně-zdravotním pomezí.

ZAPOJTE SE A PODPOŘTE NÁS

Na čem pracujeme

Co plánujeme

Jakub Hlávka

V současnosti působí jako výzkumný profesor na University of Southern California v Los Angeles. Zabývá se otázkami stárnutí, financováním zdravotnictví a inovativními technologiemi, zejména novými léčivy. 

Má bakalářský titul v mezinárodním obchodu z VŠE v Praze, magisterský titul z Georgetown University, a doktorský titul z Pardee RAND Graduate School v USA.

Rozálie Horká​

Pracuje ve zdravotním sektoru ve Velké Británii a České republice jako manažer nových modelů péče v duševním zdraví pro NHS England (ekvivalent českého Ministerstva zdravotnictví) a jako konzultantka ve zdravotnictví. 

Vystudovala bakaláře na University of York a magistra v ekonomii na University of Oxford ve Velké Británii.

Napsali o nás

close
Přidejte se k newsletteru

Nespamujeme! Můžete od nás čekat asi jeden e-mail měsíčně.