Iniciativa pro efektivní zdravotnictví

Přispíváme do veřejné debaty o budoucím směřování českého zdravotnictví na základě vědeckých poznatků a ověřených dat.

GRAF MĚSÍCE: Úmrtnost na onkologická onemocnění je v České republice stále vyšší než ve většině zemí EU

9. března 2023 | CHRONICKÁ PÉČE, PREVENCE| NOEMI MACKO-FORGÁČOVÁ  

Tento měsíc vám představujeme výsledky onkologického profilu České republiky, které představila Evropská komise a Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). Ačkoliv došlo v posledních letech ke zlepšení a v příkladu některých screeningů jsme dokonce na vrcholu žebříčku, v úmrtnosti na rakovinu máme stále rezervy – vč. oblasti primární prevence. V závěru výsledků přidáváme několik příkladů v oblasti prevence, které nám mohou posloužit jako další inspirace. Graf měsíce připravila Noemi Macko-Forgáčová.

3. března 2023 | CHRONICKÁ PÉČE, NEROVNOSTI | ELIŠKA SELINGER  

O tom, že do důchodu bychom mohli odcházet v lepším zdravotním stavu a stáří prožít lépe, píše v textu pro Alarm Eliška Selinger. Mimo jiné upozorňuje, že nástrojů, kterými je možné podpořit zdraví na systémové úrovni, je celá řada – od fiskální politiky přes regulaci reklamy a marketingu, investice do fyzického prostředí, ve kterém trávíme svůj čas, a podporu kvalitního předškolního vzdělávání až po komunitní či individuální edukační intervence.

4. února 2023 | CHRONICKÁ PÉČE, DLOUHODOBÁ PÉČE | MAREK HÁŠA 

Švédské zdravotnictví a sociální sektor se nabízí jako inspirace pro plánování reforem českého systému, zejména v oblasti zdravotně-sociálního pomezí. Ačkoliv však vychází z principu rovnosti, v jeho praktické implementaci bují nerovný přístup k péči dle regionů. Jak popisuje Marek Háša, z progresivního systému zdravotní a sociální péče, který se ve Švédsku důrazně prosazuje již více než tři dekády, můžeme čerpat z hlediska efektivity mnoho pozitivní inspirace, ale překvapivě také několik důležitých varování a poučení. 

2. ledna 2023 | DUŠEVNÍ CHOROBY, ZÁVISLOSTI | VERONIKA KLIMKOVÁ 

Tento měsíc chceme upozornit na významnou zátěž, kterou v Česku způsobují duševní onemocnění a konzumace návykových látek. Graf společnosti McKinsey & Company nabízí pohled na zátěž relevantních diagnóz dle věkových skupin v České republice. Tato čísla navíc zahrnují odhad míry, do jaké lze celkovou zátěž snížit (ve většině případů se jedná o více než 50%). Graf měsíce a související analýzu připravila Veronika Klimková. 
 

3. prosince 2022 | CHRONICKÁ PÉČE | JAKUB HLÁVKA 

Proč Alzheimerovu chorobu stále neumíme léčit? Umíme ji alespoň zpomalit? Máme v dohledné době na její léčbu lepší vyhlídky? Jaký je vlastně původ demence a víme, jak chorobě předcházet? Jsme na stárnutí naší populace připraveni? A kde bychom se mohli učit zlepšovat sociální a zdravotní péči o pacienty? Diskuze o stárnutí naší populace, geriatrii, sociálních službách a paliativní péči, ale také o připravenosti státu se tématům chorob stáří věnovat, se zúčastnil Jakub Hlávka. 

29. listopadu 2022  | EKONOMIE ZDRAVOTNICTVÍ | JAKUB HLÁVKA 

Rozhovor s Jakubem Hlávkou pro Vizitu Martina Čabana (Seznam Zprávy), ve kterém mluví o českém i americkém zdravotnictví, možnostech jeho reformy za větší kvalitou, o vzdělání mediků i ekonomů, sběru dat a digitalizaci, využití technologií k včasnému záchytu nemocí, o reformě klíčových institucí a mnohém dalším. 

24. listopadu 2022  | EKONOMIE ZDRAVOTNICTVÍ | JAKUB HLÁVKA 

V posledních měsících se různý typ finanční participace občanů na zdravotní péči – od spoluúčasti po nadstandardy – skloňuje čím dál tím častěji. Ačkoliv by oba mechanismy zřejmě byly atraktivní z hlediska příjmů do rozpočtu veřejného zdravotního pojištění, které je v pomalu rostoucím deficitu, jejich zavedení samo o sobě strukturální problémy zdravotnictví nevyřeší. Komentář pro info.cz napsal Jakub Hlávka.

15. října 2022  | EKONOMIE ZDRAVOTNICTVÍ | JAKUB HLÁVKA 

Na Masarykově univerzitě právě vzniká expertní skupina, která pod vedením odborníků z Ekonomicko-správní fakulty za spolupráce s dalšími pracovišti vytvoří nový magisterský studijní program Applied Health Economics. Jedním ze spolupracovníků je i Jakub Hlávka, spoluzakladatel Iniciativy pro efektivní zdravotnictví a profesor v oblasti ekonomie zdravotnictví při University of Southern California. Jaké jsou podle něj slabiny českého zdravotnictví a proč je důležité vychovat novou generaci ekonomů, kteří se jím budou zabývat?

25. září 2022  | SOCIÁLNĚ-ZDRAVOTNÍ POMEZÍ | ŠIMON PŘECECHTĚL 

Jednou z oblastí, ve které má ČR značné rezervy, je poskytování služeb dlouhodobé péče. Již v dnešní době můžeme pozorovat příběhy rodin, které poptávají nedostupné sociální služby. Nebo také příběhy obětavých sester, pracovníků v sociálních službách a dalších, kteří čelí syndromu vyhoření z důvodu psychicky i fyzicky náročné práce. Zároveň je jejich práce mnohdy finančně nedoceněna a systémy sociálních služeb a zdravotnictví jednoduše podfinancovány. To vše se odehrává ve chvíli, kdy demografické modely hovoří jasně – populace stárne, poptávka po službách dlouhodobé péče se bude zvyšovat a náš systém není pravděpodobně připraven. O tom, jak systém lépe nastavit, píše Šimon Přecechtěl. 

17. srpna 2022  |  EKONOMIE ZDRAVOTNICTVÍ | MICHAL HORNÝ, BARBORA DECKER

Ekonomie zdravotnictví jako obor je v České republice spíše neznámá; skutečných odborníků vzdělaných a se zkušenostmi v tomto oboru je zatím málo. Jak mohou ekonomové pomoci lékařům, sestrám a celému systému vysvětlují Michal Horný a Barbora Decker.

16. srpna 2022 | EKONOMIE ZDRAVOTNICTVÍ | HANA M. BROULÍKOVÁ 

Monografie si klade tři hlavní cíle. Prvním z nich je snaha vysvětlit, proč jsou ekonomické aspekty péče o duševní zdraví důležité. Druhým cílem je přehledně popsat teoretické základy i metody ekonomického hodnocení ve zdravotnictví a zkoumat možnosti jejich uplatnění v oblasti péče o duševní zdraví. Za třetí, monografie poskytuje více než odborné vodítko pro pochopení důležitých aspektů ekonomického hodnocení. Případové studie použité v této knize byly proto vybrány tak, aby napomohly vykreslit plastičtější obraz českého systému péče o duševní zdraví na sklonku desátých let 21. století. Práci na monografii vedla Hana M. Broulíková. 

20. listopadu 2021 | EKONOMIE ZDRAVOTNICTVÍ | JAKUB HLÁVKA

„Ekonomie zdravotnictví není jen o penězích, zabýváme se i souvisejícími aspekty nemocí a zdraví – od nákladů na péči a ceny léků přes kapacity systému, počítání, jak lidem dlouho trvá, než se dostanou k lékaři, či jak určitá terapie může zlepšit kvalitu života. Zajímá nás vše, kde jsou čísla,“ říká Jakub Hlávka v rozhovoru pro Týdeník Hrot. 

5. října 2021 | ZDRAVOTNICTVÍ | JAKUB HLÁVKA

„Ekonomie zdravotnictví není jen o penězích, zabýváme se i souvisejícími aspekty nemocí a zdraví – od nákladů na péči a ceny léků přes kapacity systému, počítání, jak lidem dlouho trvá, než se dostanou k lékaři, či jak určitá terapie může zlepšit kvalitu života. Zajímá nás vše, kde jsou čísla,“ říká Jakub Hlávka v rozhovoru pro Medical Tribune. 

23. srpna 2021 JAKUB HLÁVKA, ROZÁLIE HORKÁ

O úkolech, které jsou pro úspěch klíčové: 1) lepší informace o dostupnosti a kvalitě péče, 2) lepší organizaci a incentivy pro poskytování péče, a 3) lepší prostředí pro řešení dlouhodobých problémů ve zdravotnictví.  

10. srpna 2021 | JAKUB HLÁVKA, ROZÁLIE HORKÁ

O tom, co zlepšit, abychom dosáhli nutných změn, a bude vyžadovat zapojení celé společnosti a koordinaci napříč klíčovými hráči.

1. srpna 2021 | JAKUB HLÁVKA, ROZÁLIE HORKÁ

Přehled priorit pro české zdravotnictví, které jsme vypracovali v průběhu největší krize v českém zdravotnictví v moderní historii.

PODPOŘTE NÁS

Pokud se k nám chcete přidat nebo nás podpořit (ať už finančně nebo jinak), prosím napište nám zprávuRádi se s Vámi setkáme!

Hledáme pomoc: Webdesigner

PODCAST A ROZHOVORY

7. března 2023

Přinášíme rozhovor se Emíliou Petríkovou, která působí jako lékařka ve Švýcarsku. Emília je spolupracovnicí Iniciativy pro efektivní zdravotnictví a specializuje se mj. na interní medicínu. Podílela se na onkologickém výzkumu na různých předních pracovištích, včetně Mayo Clinic a univerzity v Heidelbergu. Emília Petríková získala za svou práci několik ocenění, např. zvláštní cenu v soutěži Evropské unie pro mladé vědce, a byla zařazena do seznamu Forbes 30 pod 30 na Slovensku.

CELÝ ROZHOVOR

31. ledna 2023

V pořadu Dobré ráno České televize naše kolegyně Eliška Selinger mluví o základech zdravé a vyvážené výživy, a o tom, že sociální kontext hraje důležitou roli pro naše nutriční návyky.

CELÝ ROZHOVOR

4. ledna 2023

Přinášíme rozhovor se Evou Krejšovou, která působí jako interní lékařka ve Švédsku. Eva je spolupracovnicí Iniciativy pro efektivní zdravotnictví a zajímá se o otázky etiky ve zdravotní péči.

CELÝ ROZHOVOR

 

18. prosince 2022 

Vůbec první podcast IEZ, tentokrát na téma ‚Spoluúčast pacientů‘. O tomto důležitém prvku zdravotního pojištění mluví s Jakubem Hlávkou ekonom Michal Horný.

Michal v podcastu mluví o své cestě do USA a ke studiu ekonomie zdravotnictví, svém výzkumu na americké univerzitě, jaké jsou různé formy spoluúčasti a co o nich říká odborná literatura, jak nastavit spoluúčast, aby vedla k větší kvalitě a jaké zdravotní systémy by mohly být Česku příkladem.

POSLECHNĚTE SI CELÝ PODCAST 

Odebírejte náš podcast na Spotify či Apple Podcasts!

Přinášíme rozhovor se Lukášem Machem, kardiologem a výzkumníkem (Clinical Research Fellow) při Imperial College v Londýně. Lukáš je jedním ze spolupracovníků Iniciativy pro efektivní zdravotnictví a zajímá se o oblast vzdělávání mediků i výzkumu. Medicínu vystudoval na Masarykově univerzitě v Brně.

CELÝ ROZHOVOR

Přinášíme rozhovor se Štěpánem Čapkem, rezidenčním lékařem v oblasti neurochirurgie na University of Virginia, School of Medicine. Štěpán je jedním ze spolupracovníků Iniciativy pro efektivní zdravotnictví a nedávno se vrátil z odborné stáže na Novém Zélandu.

CELÝ ROZHOVOR

O nÁS

ZAPOJTE SE A PODPOŘTE NÁS

JAK NÁM MŮŽETE POMOCI

CO VÁM MŮŽEME NABÍDNOUT

NA ČEM PRACUJEME

CO PLÁNUJEME

Napsali o nás

close
Přidejte se k newsletteru

Nespamujeme! Můžete od nás čekat asi jeden e-mail měsíčně.