Iniciativa pro efektivní zdravotnictví
Vážení přátelé,

děkujeme Vám za Vaší podporu - v posledních týdnech jsme překročili několik milníků na LinkedInu, Twitteru, Facebooku i v tomto newsletteru - na různých platformách Vás je více než 500, a mnoho z Vás si již poslechlo náš nový podcast na Spotify či Apple Podcasts. Máme z toho velkou radost a cítíme také velký závazek.

Tento měsíc představujeme téma dlouhodobé péče, kterému se věnuje náš kolega Marek Háša. IEZ se také rozrostla o novou spolupracovnici, Janču Prauseovou. V médiích jsme mj. mluvili o zdravé a vyvážené stravě a také o novém léku na Alzheimerovu chorobu.

Přejeme Vám příjemné čtení,
Vaše IEZ
Janca_Praseuova

Vítáme v IEZ Janču Prauseovou!

Janča vystudovala magisterský obor Control of Infectious Diseases na London School of Hygiene & Tropical Medicine. Nyní pracuje po boku ministerstev zdravotnictví zejména v Hondurasu a Ugandě a podílí se na digitalizaci zdravotnických systémů a na implementaci strategií pro zvýšení kvality zdravotní péče.

Více o Janče a celém týmu naleznete na našem webu!

ANALÝZA

Jak poskytovat kvalitní péči i v domácím prostředí: nerovnosti, diskontinuita a další skryté hrozby švédského ideálu

Švédské zdravotnictví a sociální sektor se nabízí jako inspirace pro plánování reforem českého systému, zejména v oblasti zdravotně-sociálního pomezí. Ačkoliv však vychází z principu rovnosti, v jeho praktické implementaci bují nerovný přístup k péči dle regionů.

Jak popisuje Marek Háša, z progresivního systému zdravotní a sociální péče, který se ve Švédsku důrazně prosazuje již více než tři dekády, můžeme čerpat z hlediska efektivity mnoho pozitivní inspirace, ale překvapivě také několik důležitých varování a poučení.

PŘEČTĚTE SI CELÝ TEXT

domácí péče

GRAF MĚSÍCE

Neviditelný příspěvek neformálně pečujících k míře zaměstnanosti u lidí ve věku nad 55

V tomto grafu se zaměřujeme na problematiku neformálně pečujících v Česku a v Evropě, konkrétně na potenciál navýšení vykazované míry zaměstnanosti mezi lidmi starších 55 let. Toho bychom dosáhli, kdybychom do kalkulace podílu zaměstnaných na populaci v produktivním věku u této věkové skupiny zahrnuli také neformálně pečující.

Graf čerpáme z policy briefu Evropské observatoře zdravotních systémů a politik (Will population ageing spell the end of the welfare state? The Economics of Healthy and Active Ageing, 2019). Zobrazené země jsou seřazeny podle velikosti pracovní síly v neformální péči.*
graf pece
Hlavní poznatky:
  • Existuje mnoho neplacených pracovníků, hlavně ve vyšším věku, kteří produkují významnou ekonomickou nebo sociální hodnotu. S těmi ale oficiální statistiky nepracují.
  • Zatímco se míra zaměstnanosti mezi lidmi 55+ v Česku pohybuje kolem 34%, tato míra nepočítá s výkonem neplacené práce formou neformálního pečovatelství. Přitom její zahrnutí by vykazovanou míru zaměstnanosti dokázalo navýšit o dalších téměř 10 procentních bodů.
  • Výpočet celkové ekonomické aktivity tak zůstává podhodnocen a vzhledem k trendům stárnutí populace a přibývajících neformálně pečujících o ni se bude pravděpodobně ještě více vzdalovat skutečnosti.
  • Započítání netržních výstupů k těm, které jsou monetizovány a přímo pozorovány je nezbytné pro pochopení skutečného vlivu demografických změn na produktivitu a udržitelnost sociálního státu. Bez něj jen stěží dojde ke správnému zajištění potřeby pečovatelských služeb a finanční podpory péče o stárnoucí populaci.
  • Zároveň můžeme zapomínat na zvláště důležitý přínos seniorů aktivních v neformální péči – odbřemeněním mladších, ekonomicky aktivních generací od těchto povinností můžeme dosáhnout na vyšší ekonomickou produktivitu a růst HDP.
Netřeba však zapomínat na to, že neformální péče může být náročná a nákladná, proto záleží na dostupnosti doplňkové formální péče a příp. dalších podpůrných mechanismů (například flexibilní pracovní doby).

Údaje v grafu jsou upraveny pro ekvivalent plného úvazku (FTE) a vychází z hodin poskytované péče nahlášených samotnými neformálními pečovateli.

Graf měsíce připravila Veronika Klimková.

IEZ V MÉDIÍCH

Naše kolegyně, lékařka a epidemioložka Eliška Selinger, mluvila o svém výzkumu v České televizi.

Mluvila mj. o tom, že epidemiologie není jen o infekčních chorobách, a že nabídka zdravých produktů se může v ČR ještě zlepšovat. Stravování je podmíněno sociálním kontextem a dostupností i cenou zdravých potravin a produktů. To, co jíme, závisí také na naší rodině, kolezích v práci, spolužácích ve škole apod.

Rozhovor naleznete pod těmito odkazy: úvod, část 1, část 2, část 3, závěr.
eliska
Náš spoluzakladatel, Jakub Hlávka, pro česká i zahraniční média okomentoval schválení nového léku na Alzheimerovu chorobu, lecanemab, ve Spojených státech.

V rozhovorech pro National Public Radio (NPR), Philadelphia Inquirer, Český rozhlas a Českou televizi uvedl, že se jedná o skutečný průlom v léčbě brzké fázi nemoci a lék by mohl postup demence zpomalit o necelých 30%. Podle něj bude klíčová včasná diagnóza, včetně prokázání přítomnosti amyloidu, k čemuž zatím nejsou mnohé zdravotní systémy připraveny. Do Evropy a České republiky by mohl v nejlepším případě tento lék přijít přibližně za rok.
dsc04085

Na co se můžete těšit v dalších týdnech?

Díky zájmu mnoha z Vás jsme na našich sítích připravili krátká shrnutí k tématům jako:

Pokud je téma, o kterém byste se dozvěděli rádi více, napište nám.

V IEZ také aktivně promýšlíme možnou spolupráci s dalšími projekty a experty v prostředí českého zdravotnictví. Tyto novinky ohlásíme co nejdříve to bude možné. Pokud byste nám chtěli jakkoliv pomoci nebo se k nám přidat, neváhejte nám napsat.


V neposlední řadě pracujeme na nové vizuální identitě - věříme, že Vám ji budeme moci brzy představit!

Vše dobré za celý tým přeje

Jakub Hlávka
Spoluzakladatel

Iniciativa pro efektivní zdravotnictví
Email Marketing Powered by MailPoet