Iniciativa pro efektivní zdravotnictví
Vážení čtenáři,

jsme velmi rádi, že zachováváte přízeň naší iniciativě. Rádi bychom Vás informovali o novinkách a prvních tématech, kterými jsme se zabývali! Newsletter ve své schránce můžete ode dneška očekávat každé první úterý v měsíci a obnáší následující rubriky:

⦁ Novinky z IEZ
⦁ Článek měsíce
⦁ Graf měsíce
⦁ Jak se žije kolegům v …?

Novinky z IEZ – načerpali jsme nové síly!

Jsme moc rádi, že můžeme v týmu přivítat Veroniku Klimkovou, která se nově stará o koordinaci našich výstupů a komunikaci s externími partnery! Neváhejte se jí ozvat, pokud byste se rádi dozvěděli více.
VKlimkova

Dále připravujeme první workshop, který se odehraje v průběhu prosince. Detaily budou upřesněny v dalším vydání Newsletteru.

Článek měsíce – Systém financování dlouhodobé péče po finském vzoru – můžeme si vzít inspiraci?

V článku měsíce se autor (Šimon Přecechtěl) zabývá otázkou, zdali si můžeme vzít inspiraci z finského systému financování a regulace služeb dlouhodobé péče. V newsletteru přinášíme shrnutí a připomínáme, že celý článek je k dispozici na našem webu (odkaz pod shrnutím).

Shrnutí článku:

⦁ ČR má značné rezervy v oblasti poskytování služeb dlouhodobé péče. Klienti již dnes čelí nedostatečným kapacitám systému a personál čelí syndromu vyhoření. Demografické modely hovoří o citelném nárůstu poptávky po těchto službách v důsledku stárnutí populace.
⦁ Můžeme čerpat inspiraci z finského modelu, který odpovědnost za kvalitní služby deleguje na volené orgány v daném území. Díky této inspiraci bychom mohli narovnat podnikatelské prostředí v oblasti pobytových sociálních služeb a částečně navázat systém čerpání veřejných zdrojů na transparentní plnění kritérií kvality.

Untitled Diagram.drawio
⦁ Inspirace z tohoto modelu není komplexní reformou sociálně-zdravotního pomezí, jakou si zasloužíme. Mohla by však alespoň částečně napomoci k dosažení dostupných a vysoce kvalitních služeb dlouhodobé péče.
Jaký máte pohled na problematiku sociálně-zdravotního pomezí v ČR? Dokážete si představit uplatnění prvků finského modelu? Jaké jsou úskalí a jaké příležitosti?
To vše nám můžete napsat na adresu:

info@efektivnizdravotnictvi.cz

Těšíme se na Vaše postřehy, které rádi zakomponujeme do dalšího dílu Newsletteru.

Graf měsíce: Očekávaný vývoj počtu příjemců příspěvku na péči ve III. a IV. stupni závislosti do roku 2050

V grafu měsíce přinášíme pohled na odhad budoucího dynamického růstu počtu příjemců PnP ve III. a IV. stupni závislosti na péči. Graf můžeme najít v „Analýze segmentu sociálních služeb“ společnosti EY z roku 2020.
graf
Hlavní poznatky z grafu:
  • počet osob silně závislých na péči (mnohdy nepřetržitá péče 24 hodin denně) se v dalších 30 letech až ztrojnásobí;
  • počet osob ve IV. stupni příspěvku na péči (PnP) se v roce 2050 bude pravděpodobně rovnat dnešnímu součtu osob ve III. a IV. stupni PnP;
  • dynamický růst zatíží pobytová zařízení sociálních služeb, která budou muset vykonávat zvyšující se množství zdravotních (ošetřovatelských) úkonů se zvyšujícím se podílem osob ve III. a IV. stupni PnP;
  • neformální pečovatelé budou čelit bez rozvoje terénních a ambulantních služeb zvyšující se náročnosti úkonů;
  • bez rozvoje pobytových a terénních kapacit budeme čelit znatelnému úbytku pracovní síly (zvyšující se počet neformálních pečovatelů), který by byl makroekonomicky nezanedbatelný.
Rostoucí počet nemohoucích spoluobčanů ovlivní výrazně také systém zdravotnictví a je vhodné začít vést veřejnou diskuzi o tom, jak tento stav ustát, aniž bychom snižovali kvalitu péče v našich zdravotních a sociálních službách.

Jak se žije kolegům v USA?

V sérii rozhovorů představíme životy a pohledy na zdravotnictví skrze členy naší iniciativy, kteří působí v zahraničí. Prvním respondentem je Štěpán Čapek, rezidenční lékař v oblasti neurochirurgie na University of Virginia, School of Medicine.

Stepan Capek
Ochutnávka rozhovoru:
"V opačném směru v US se určitě máme co přiučit stran efektivního využití prostředků, t.j. neplýtvat. Rovněž systém primární a preventivní péče v ČR je záviděníhodný a ve výsledku vede k významným úsporám."
Přispíváme do veřejné debaty o budoucím směřování českého zdravotnictví na základě vědeckých poznatků a ověřených dat.
Iniciativa pro efektivní zdravotnictví
Email Marketing Powered by MailPoet